Stålpålar

HARDAB har över 20 års erfarenhet och har levererat till projekt i hela Skandinavien

HARDAB svarvar stålpålar i ett antal olika dimensioner från 50 till 230 mm och längder på upp till 12 m.

Portfolio

Deichmanska biblioteket

  • Bygg Start: Tidigt 2014
  • Öppning: 2019
  • Struktursystem: planerat: 3 genomskinliga kuber i ljusgrå /vitt med öppningar på vänster och höger sida om de två andra.

Deichmanska är det kommunala folkbibliotek som betjänar staden Oslo i  Norge och är landets första och största bibliotek.

Deichmanska sysselsätter över 300 personer och har sexton filialer över hela staden.

Huvud Biblioteket innehåller flera specialiserade avdelningar, såsom det flerspråkliga biblioteket som servar hela landet med sin samling på cirka trettiofem språk, musikavdelningen och avdelningen för barn och ungdomar.

Byggnaden som HARDAB är involverad i är det nya Huvud biblioteket som ska byggas på Bjørvika, med Lund Hagem Arkitekter AS som ansvarig för att utforma den nya byggnaden. Kostnaden för projektet som beräknas uppgå till €340 miljoner är ett av de största någonsin i Norge.

European Spallation Source

 

  • Bygg Start: Sommaren 2014
  • Öppning: Konstruktion av hela anläggningen antas vara komplett 2025.
  • Vetenskapligt Syfte: Ge unik information om struktur och egenskaper av material över hela spektrumet av biologi, kemi, fysik och teknik.

 

European Spallation Source (ESS) är en sameuropeisk forskningsanläggning som för närvarande byggs i Lund. ESS kommer att användas inom en rad vetenskaper, såsom materialvetenskap, strukturkemi, biologi och geofysik. Anläggningen är en så kallad neutronkälla där kaskader av neutroner framkallas genom spallation.

Konstruktionen har beräknats kosta cirka 1,8 miljarder euro och ha en årlig driftskostnad på runt 140 miljoner euro. Vinsten med att använda neutroner vid strukturstudier kan jämföras med vad man vann i detaljeringsgrad, när elektronmikroskopet ersatte ljusmikroskopet. Neutronens de Broglie-våglängd är betydligt kortare.

HARDAB levererade stålpålar enligt EN-1090